Instalación dun Ubuntu no VirtualBox

Boas lector@s!!!!!. Hoxe vamos instalar Ubuntu 14.04 no VirtualBox.

O primeiro é grabar Ubuntu nun CD  ou telo no ordenador. Neste caso témolo no ordenador.

Unha vez iniciado o VirtualBox, dámoslle a Nova.

Neste primeiro paso, temos que poñerlle un nome a esta máquina virtual e seleccionar o sistema operativo que queremos executar e a súa versión. Como queremos instalar un Debian, seleccionamos Ubuntu.captura-otra-1

No seguinte paso poñemos a memoria RAM  que queremos que ocupe. Como a recomendada é 1024 MB, pois dámoslle a “Next”.

captura-otra-3

3 No seguinte paso, temos que seleccionar o tipo de archivo de disco duro virtual que queremos. Seleccionamos “VDI” e dámoslle a Next.

captura-otra-5

4  Aquí pregúntanos se queremos que o archivo poida usar só espazo no disco e podémoslle añadir menmoria  ou tamaño fixo que teriamos unha memoria fixa.
captura-otra-6

Neste paso poñemos onde queremos gardalo e o tamaño do disco duro virtual.

captura-otra-7

Gardámola mellor no Disco Local D:captura-otra-8

7 Dámoslle a crear e continuamos.

captura-otra-9

8 Dámoslle a confuguracióin e despois a  almacenamento e metemos o CD ahí para que o arranque cando iniciemos a máquina ( no icono do CD).

captura-otra-10

9  Metémolo no IDE (Moi importante)

captura-otra-11

10 Seleccionamos o CD

captura-otra-12

11 Unha vez metido, dámoslle a “OK”

captura-otra-13

12 Unha vez que iniciemos a máquina, pídenos o noso Idioma

captura-otra-14

13 Sálenos o asistente de Ubuntu e dámoslle a instalar “ubuntu server”

captura-otra-15

14 Pídenos a nosa lingua e a seleccionamos

captura-otra-16

15 Pídenos o noso territorio ou área e clicamos a nosa opción

captura-otra-17

16 Dícenos se queremos comprobar se o teclado funciona con este sistema operativo e dámoslle a que sí

captura-otra-18

17 Pídenos que tecleemos unhas letras e facémolo

captura-otra-19 18 Pídenos que poñamos a orixe do teclado
captura-otra-21

19 Poñemos o noso idioma de alfabeto

captura-otra-22

20 Detecta o hardware

captura-otra-23

21 Poñemoslle un nome a máquina

captura-otra-24

22 Poñémoslle o nome do usuario que queremos

captura-otra-25

23 Poñemos o nome do usuario para a conta

captura-otra-26

24 Poñésmoslle o contrasinal

captura-otra-27

25 Poñésmoslle outra vez o contrasinal

captura-otra-28

26 Seleccionamos a zona horaria

captura-otra-29

27 Detecta o resto do hardware

captura-otra-30

28 Neste paso, seleccionamos o particionamento do disco (se queremos)

captura-otra-31

29 Seleccionamos o disco a particionar

captura-otra-32

30 Gardamos os cambios e dámoslle a “sí”

captura-otra-33

31 Poñemoslle a cantidade do volume que queremos particionar

captura-otra-34

32 Dámoslle a finalizar o particionamento

captura-otra-35

33 Dámoslle a sí e escribimos os datos ao disco

captura-otra-36

34 Copia os datos ao disco

captura-otra-37

35 Pregunta para poñer o proxy

captura-otra-38

36 Aquí seleccionamos se queremos recibir actualizacións ou non. Este paso queda ao gusto da persoa que o instale

captura-otra-39

37 Aquí seleccionamos os programas que queremos instalar

captura-otra-40

38 Pregunta se queremos o instalador de arranque GRUB como principal. Seleccionamos “sí”

captura-otra-41

39 Executa o post-instalación

captura-otra-42

40 Por último, dámoslle a instalar e xa teríamos a máquina virtual de Ubuntu instalada

captura-otra-43

41 Unha das primeiras cousas que debes facer logo de instalar Ubuntu en VirtualBox é instalar VirtualBox Guest Additions. Este é un paquete especial de software que debe instalarse en cada unha das máquinas virtuais para mellorar o rendemento e añadir novas funcións. Tras iniciar sesión en Ubuntu, dámoslle clic na pestaña Dispositivos e selecciona Insertar a imaxen de CD das “Guest Additions”. Dalle doble clic ao icono en forma de disco, logo dalle doble clic ao arquivo autorrun.sh e fai clic en Executar. Ingresa o contrasinal que configurache durante a instalación de Ubuntu e fai clic en Aceptar. Deixa que a instalación do paquete termine e presiona Enter. Reinicia a túa máquina virtual, fai clic na pestaña Ver e selecciona Autoredimensionar pantalla do invitado. Ahoga tes unha melor resolución da túa  máquina virtual Ubuntu.

Espero que vos axude a instala. Un saudiño!!!!!

Anuncios